چرا باید ازمواد غذایی بسته بندی شده استفاده کنیم؟

چرا از مواد غذایی بسته

   یکی از بزرگترین و مهمترین جنبه های حیات بشری،مقابله انسان با قحطی و گرسنگی بوده و می باشد.تهیه مواد غذایی سالم جهت تغذیه جمعیت رو به افزایش دنیا از دغدغه های عمده در کشور های جهان است.متاسفانه میلیون ها تن از فرآورده های غذایی در هر سال به علل مختلفی از جمله فعالیت میکروب ها ،فساد های شیمیایی و آنزیمی و عوامل محیطی از بین می روند که مبارزه ای پیگیر به منظور جلوگیری از اتلاف این مواد را می طلبد. در این مبارزه بسته بندی و حفاظت از مواد غذایی نقش عمده ای را بر عهده داشته و دارد. استفاده از پوشش های گوناگون و متنوع برای بسته بندی مواد غذایی اکنون به صورت عظیم درآمده است و روز به روز از تعداد محصولات کشاورزی و فرآورده های صنعتی غذا که بدون پوشش و بسته به بازار مصرف ارائه می شود کاسته می شود. .

بسته بندی در درجه اول به منظور حفظ ماده غذایی در برابر عوامل بیرونی است اما امروز ضمن آنکه وسیله ای جهت افزایش ماندگاری است عامل ارتباطی بین ماده غذایی درون بسته و خریدار نیز می باشد و بسته بندی توانسته است نه تنها به خوبی کیفیت محصول را در فاصله بین خط تولید در کارخانه تا میز مصرف کننده حفظ و نوعی فرهنگ خاص خود را نیز القا نمایند.محصولات بسته بندی مواد غذایی زیبا دانه را با هم ببینیم

این پست همچنین در دسترس است برای: English (English)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخگوی سولات شما در ساعت اداری هستیم ؟